San Gottardo

Marie-Theres Amici | San Gottardo

Bleistift auf Papier
62,2 x 48 cm
2010