Mia, blinde Frau, Bronze

Alois Hermann | Mia, blinde Frau, Bronze

Bronze ab Holz, H. 51 cm, Auflage 6
2012

TAGs: blind, Frau, Tristesse