nu à l’echarpe orange (nach Félix Vallotton)

Judith Albert | nu à l’echarpe orange (nach Félix Vallotton)

Video, 16:9
7 ' loop, Farbe, Ton

2009

TAGs: Akt, Leidenschaft, Octopus, Tintenfisch, Vallotton, Video