„Zero“

Anton Egloff | „Zero“

Karton
50x26x29 cm
2009